Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Tuesday, 11 December 2012

NYURAT AKSARA BALINYURAT AKSARA BALI
v  Sejarah Aksara Bali
    Aksara Baline mawit saking India,sane ngranjing ka indonesia
    ke Bali nyarengin kebudayaan Hindune.Aksara sane pinih
    kuno ring india mawasta aksara Karosti selanturnyane aksara
    Karosti punika ngamedalang aksara Brahmi.Salanturnyane
    ring india utara wenten aksara Dewa Negari sane kaanggen
    nyurat basa sansekerta.Ring india Selatan wenten aksara
    palawa kaanggen nyurat basa pallawa.Ring Bali ngelimbak
    aksara pallawa miwah semipallawa.Aksara semipallawa  
    puniki raris nedunang aksara kediri kwadrat.Aksara kediri
    kwadrat puniki raris nedunang aksara jawi miwah aksara Bali.
  1. Sorohing Aksara Bali
v  Aksara Wresastra
       Aksara Bali sane lumrah 18(plekutus),sane ketah kabaos abjad aksara Bali.Inggih punika:
       h,n,c,r,k,d,t,s,w,l,m,g,b,\,p,j,y,z,
                 ha,na,ca,ra,ka,da,ta,sa,wa,la,ma,ga,ba,nga,pa,ja,ya,nya   
      -Aksara Suara:
       1.Vokal asli:   Á,      ÷,     ú,         Ñ,    3,
                        : Akara,Ikara,Ukara,Ekara,Okara
       2.Vokal wisarga: h,    hi,       hu,     eh,      eho,         h),
                                  :   a,       I,         u,           é,            o,          e
v  Aksara Ardaswara
       Inggih punika aksara setengah suara.minakadi:
                  y, (ya), l, (la), w, (wa), r,(ra)
Yaning kasurat majajar ipun pinaka wianjana,yening kasurat pinaka gantungan
Ipun pateh kadi suara (vokal)Conto:
s\uæy,    : sangsaya                                s)\Ðl,  : sengkala
Wivw,       :  wibhawa                               Á\ár,    :  Anggara
Pinaka wianjana tur dados gantungan.Conto:
tbê, :tabya                                              sukÞ,      : sukla
stÙ,   : satwa                                             cnÑÉ,   :  candra
v   Aksara Wianjana
    Aksara wianjana pateh sekadi konsonan  ring bahasa indonesia.Kapalih
Dados limang soroh kadi ring sor puniki:
1.Warga Kantia:k,n,g,   ¥,\,h
    suarannyane:ka,kha,ga,gha,nga,ha
2. Warga Talawia: c,cÞ,j,ü,z,y,]
       suarannyane   :ca,cha,ja,jha,nya,ya,  sa
3. Warga Murdania: ~                                                                         ,a,x,r,[
         suarannyane:        ta,  dha,na,ra,sa
4. Warga Dantia: t,q,d,n,l,s
         suarannyane:   ta, tha,da,na,la, sa
5. Warga Ostia :  p,|,b,v,m,w
         suarannyane:  pa,pha,ba,bha,ma,wa
v   Aksara Swalalita
    inggih punika aksara Baline sane jangkep,kanggen nyuratang basa Bali sane
mawit saking basa Kawi miwah Sansekerta.Puniki conto aksara Bali sane kabaos
Aksara wayah:
                                                                   : (narambat)                    : (dhamadu)            [: (sasapa)
       ~                                                                               Õ  : (talatik)                       : (thatawa)                 ¥: (ghagora)
         : (bhakembang)            |  : (phakapal)           ü   :(jhajera)
v  Aksara wicaksana
     Aksara wicaksana taler kabaos aksara suci,duaning kaanggen
Nyurat saindik ajahan sane kabaos suci.suara kadi ulu candra,ulu ricem,bisah,
miwah  sane liaan.Conto aksara wicaksana:
-Eka aksara: ý.                                                                           -Tri aksara:ö,û,½.
-Dwi aksara:ö,Á;.                                                     
-Panca Brahma:s¸,b¸¸¸,tº,ö,                      \¸.
v  Aksara Modre
    Inggih punika aksara kadiatmikan sane kanggen nyurat japa mantra,
Saluir niasa, doa-doa,miwah usada utawi indik pangweruhan sane kabaos gaib
Utawi saindik-indik kadiatmikan.Aksara Modre puniki kawangun antuk aksara
Wresastra miwah Swalalita saha kadagingin pangangge miwah pralambang
Kantos tan prasida kawacen utawi padem.wentensane kabaos Krakah Modre,
Krakah Padma, miwah Krakah Modre Aji Griguh.
4 comments:

  1. niki sane keperluang olih semeton bali.. santukan makeh semeton sane durung tatas intik nyurat tastra bali he he he he http://cakepane.blogspot.com/

    ReplyDelete
  2. bane kene isin blog ne nyandang sube beloggg

    ReplyDelete

Entri Populer