Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Sunday, 25 November 2012

ngiring rajegan basa bali druene

inggih, ida dane sareng sami, utaminipun para panureksa sane dahat wangiang titiang, para sameton pamilet sami sane tresna sihin titiang. ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang matur samatra, nganinin indik "Ngiring Rajegan Basa Bali Druene" sakewanten, duaning tembet titiange kalintang, tanpendah titiang kadi kunang-kunang anarung sasih, doh para jaga prasida nagingin pikayun Ida-dane sareng sami. sadurung nglantur, ngiring sareng-sareng nunas ica ring Ida Sang Hyang Paramakawi sane miara sarining sastra, malarapan antuk pangastungkara pangayubagya

Om Swastiastu

inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang
maosang indik basa bali druene, akeh pesan pikenoh ipun majeng ring kahuripan druene sareng sami, utamanipun ring iraga sane wenten ring sajebag jagat bali, silih sinunggil nyane basa bali punika prasida anggen serana ngajegang angga sarira, napi sane ngawinankadi punika?
Inggih sane mangkin titiang jaga nguningayng ring ida dane sami manut ring kawentenan aab jagate mangkin, sane kabaos aor tanpa bates, risedek ngranjing ring era globalisasi. akeh karasayang pengaruh pengaruh sane nenten becik saking dura negara.

No comments:

Post a Comment

Entri Populer