Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Sunday, 2 December 2012

PUPUH DURMAPupuh Durma
Hukum Padalingsa
12a
7i
6a
7a
8i
5a
7i


1. Pêlajahin cai maningkahang awak,
mamunyi pêlajahin,
ngadu sasêbêngan,
 sêmu wulaté nyênyêrang,
kêmikan bibihé manis,
 anggon mangalap,
trêsnan anaké ring cai.

2. Da mamotoh mamadat mangutang-ngutang,
makadi daya lêngit,
 solah apang mêlah,
mabanjar mapisaga,
êda mangulah piranti,
apang lascarya,
astiti bakti ring Widi.

3. Yan manyakap gawén pisaga di banjar,
êda mamêsu mulihin,
magawé sêkênang,
masawitra apang mêlah,
êda manuhunin rusit,
asih mabraya,
ênto anggon lima batis.

4. Singnya ada anak makuma pitrêsna,
 suka olas ring cai,
ênto êda mangêngsapang,
 têkéning pisukan anak,
rasa-rasayang di hati,
apang pasaja,
patuté anggon nasarin.

5. Da mamokak mêrêkak makuma bisa,
twi cai sadia ririh,
tau têkén daya,
 wicaksana tur pêradnyan,
 suka bungah nandang lêwih,
kanggoang banjar,
braya mitra sami asih.

6. Êda pati kêndêl bonggan nyungjung awak,
liyu hênu buin rasanin,
 liyat cara mbéda,
munyiné anggon dosa,
bungahé makada iri,
hidêp idusta,
ngupaya ngapét silib.

1 comment:

Entri Populer