Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Sunday, 2 December 2012

BASITA PARIBASAbasita paribasa 

Basitha Paribasa inggih punika basa rerasmen wiadin panglengut basa. Kanggen panglengut basa sajeroning mabebaosan kalih magegonjakan, sajeroning basa pakraman wiadin basa pasawitrayan.

Seosan ring punika, Sang Kawi sane sampun wibuhing Basa Basitha, tan mari ngunggahang Basitha Paribasa puniki, sakadi Uperenga miwah Pralambang, sane makardi lengut kakawian punika.

Sane ngranjing Basitha Paribasa minakadi :
1. Sesonggan.
2. Sesenggakan.
3. Wewangsalan.
4. Sloka.
5. Bebladbadan.
6. Pepindan
7. Sesawangan.
8. Cecimpedan.
9. Cecangkriman.
10. Sesimbing.
11. Cecangkitan.
12. Raos Ngempelin.
13. sasemon
14. Sipta.
15. Peparikan
16. Sesapan
17. Tetingkesan


No comments:

Post a Comment

Entri Populer