Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Sunday, 2 December 2012

PUPUH PANGKUR BALIPupuh Pangkur
Hukum padelingsa
8a
10i
8u
8a
12u
8a
8i


1. Sami sêngka mamastiang,
 iwang patut jêlé mêlahé to sami,
yén alih sujatin ipun,
 sami ajak twara nawang,
 bênêh pêlih wiréh kahanané liyu,
 kitané pada malénan,
 dêmên liu akwéh ngêdêgin.

2. Subalang jani di manah,
 buka cêning malajah sanuné urip,
nika wênang nomêr satu,
 nanging pang satya dimanah,
 êda ganjih, né plajahin malu hitung,
apang da nuwut né iwang,
ngundukang bênêh né pasti.

3. Ila-ila ngaku bisa,
sada sumbung ngorahin ya kêma mai,
 kabatêk dêmên marêmbug,
nuturang déwéké pradnyan,
 dêmên ngorti, ngorahang iba kagugu,
sujatiné jalma bêngal,
 liwat pongah ngaku ririh.

4. Yan sujati anak wikan,
 twara pêrlu ngomongang awak padidi,
munyiné sing ngulah pêsu,
 munyi banban alon plapan,
 tangar manis, tata krama manut sulur,
 milpilang pangunadika,
ngawé lêga sang miragi.

5. Intip pari krama drêsta,
adigama déwagama da nulakin,
lampahé sikutang ditu,
ané suka klawan duka,
to pinêhin, yan hala mabukti lacur,
 yan patut mabukti mêlah,
 kéto jani ban minêhin.

No comments:

Post a Comment

Entri Populer