Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Tuesday, 11 December 2012

kruna polah

a.   Kruna polah
Kruna-kruna sane kapolahang utawi kruna tetiron sane polih pangater anusuara (nasal -> N-  : ny-, m-, n-, ng-)
·         Kruna Polah Talawia (sane nganggen ny-)     -> mapangawit   c, j, s
·         Kruna Polah Ostia (sane nganggen m-)     -> mapangawit p, b
·         Kruna Polah Dantia (sane nganggen n-)     -> mapangawit d,t
·         Kruna Polah Kantia (sane nganggen ng-)     -> mapangawit g,k.,a,i,u,e,o,y,l,w,r


·         Conto kruna polah talawia:
Cegut    ->   nyegut
Jemak   -> nyemak
Sikut    ->   nyikut
·         Kruna polah ostia conto
Pakpak ->Makpak
Baang    -> Maang
·         Kruna polah dantia  conto:
Dingeh  -> Ningeh
Tulis  -> Nulis
·         Kruna polah dantia conto:
Gasgas -> ngasgas
Kedeng   -> Ngedeng
No comments:

Post a Comment

Entri Populer