Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Thursday, 6 December 2012

nyurat TengenanNyurat Kruna metengenan
                        Tengenan inggih punika aksara wianjana sane magenah ring panguntat  kruna utawi ring panguntat wandan kruna. Kawentenan punika sane mawinan ring sasuratan aksara bali metu gantungan miwah gempelan.
  1. Tengenan  nga
  2. Tengenan wisargah
  3. Tengenan ra
  4. Adeg – adeg
¨  2. .  Tengenan nga \
¨  A. . tengenan nga (\) ring kecap penguntat kruna muah dados cecek (,),
upami nyurat
v  Pucung                 :pucu*,
v  Kacang  :kc*,
¨  B. .  Kruna lingga kalih kecap sane aksarannyane pateh ,makakalih matengenan nga (\), wenang makakalih macecek, yadiastun sampun kapolahang
¨              upami nyurat  :
v   tingting                                :t&t&,
v        cangcang                       :c*c*,
¨  C. . Tengenan nga (\) ring kecap pangawit kruna sane aksaranyane  mabinayan kantun manggeh.
¨                  Upami nyurat:
¨  Tanggal :t\ááál/,
¨  Inggih    :hi\iá;,
D. Tengenan nga (\) ring kecap pangawit kruna ring sor muah dados cecek(,) kanggen ngicelang aksara matumpuk tiga.
Upami nyurat:
¨  Cangklak                              :c*kÞk/,

No comments:

Post a Comment

Entri Populer