Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Thursday, 17 January 2013

tata cara ngawedar pidarta basa bali


A.Tatacara sajeroning ngwedar pidarta, minakadi :
  1. Mapidarta dadakan, inggih punika pidarta sane nenten nganggen teks.
  2. Mapidarta ngwacen teks, inggih punika mapidarta nganggen teks sane sampun kasiyagayang.
  3. Mapidarta ngapalang teks, inggih punika pidarta sane tanpa teks utawi pidarta antuk basa tutur ( lisan ).
  4. Mapidarta ngangge ringkesan, inggih punika mapidarta makta ringkesan ( skema ), sane madaging unteng-unteng bebaosan

1 comment:

Entri Populer