Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Wednesday, 28 November 2012

LENGKARA BASA BALI

 1. Lengkara manuting linggih winangun antuk :
  • Pikukuhin lengkara (jejering lengkara) kawangun antuk kruna aran (subyek)
  • Linging lengkara (piorahing lengkara), kawangun antuk kruna kria (predikat)
  • Panandang lengkara, kawangun antuk kruna aran (obyek = penderita atau pelaku)
  • Pidartaning lengkara, kawangun antuk kruna pidarta (pidarta indik genah wiadin dauh = keterangan tempat atau waktu)

  Ring wewidangan lengkara puniki kandugi metu : lengkara lumaksana miwah lengkara linaksana (kalimat aktif dan kalimat pasif).
  Umpaminipun :
  "I Bapa ngadep siap kurungan di peken"
  I Bapa = jejering lengkara
  ngadep = linging lengkara
  siap kurungan = panandanging lengkara
  di peken = pidartaning lengkara (keterangan)

 2. Lengkara Manuting Kadaden
  Lengkara manuting kadaden mapalih dados tetiga, inggih punika :
  • Lengkara Paripurna
  • Lengkara Sampurna
  • Lengkara Tan Sampurna

  Tegesipun soang-soang inggih punika :
  • Lengkara Paripurna :
   Inggih punika lengkara sane jangke madaging jejer, piorah, panandang, miwah pidartaning lengkara.
   Umpanipun : "I Tojan mamancing lele di tukade"
   I Tojan = jejering lengkara
   mamancing = linging lengkara
   lele = panandanging lengkara
   di tukade = pidartaning lengkara
  • Lengkara Sampurna
   Inggih punika lengkara sane mamuat jejer miwah linging lengkara.
   Umpaminipun : "Murid-muride nulis"
   Murid-muride = jejering lengkara
   nulis = linging lengkara
  • Lengkara Tan Sampurna
   Inggih punika lengkara sane marupa kruna kemanten
   Umpaminipun : "Inggih sampunang, nah, tauk, sing bani, msl"

No comments:

Post a Comment

Entri Populer