Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Wednesday, 24 April 2013

Pangaksama BloggPANGAKSAMA

OM SWASTIASTU
       Angayu bagia atur titiang majeng ring ida sanghyang widhi wasa, duaning sangkaning asung kerta wara nugraha ida Blogg Basa Bali puniki prasida kepuputang antuk nyangkepin utawi dados gagemelan miwah titi pengancan sajeroning malajahin Basa Bali ritepengan kadi mangkin
Blogg Basa Bali puniki kasusun antuk format modul sane malupu Tlace-laca, ngurukan raga miwah tes formatif sane matetujon antuk nincapang pangresepan sameton sami, sangkaning materi pelajahan Bahasa Bali daweg kantun ring dingklik SMA asapunika pacang  dahat mapikenoh daweg para siswa manyusun karya tulis ilmiah sajeroning prosesi pemblajaran.
 Sang sinurat sampun mautsaha nyurat materi puniki sejagkepnyane ring tetuek nyane matetujon antuk ngemolihan kawagedan mabasa luir ipun kawagedsn nyurat , ngwacen, mamiarsa, miwah mebaos, yadiastun sapunika sang sinurat kantun eling sluiring sasuratan puniki kantun doh saking sane sempurna duaning antuk sapunika sakuehin paweweh miwah pawarah-warah sane banget kaaptiang olih sang sinurat
OM SANTHI SANTHI SANTHI OM

Keliki, Oktober 2012

(I Wayan Mardiana)

No comments:

Post a Comment

Entri Populer