Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Saturday, 27 April 2013

Pidato/Pidarta Bahasa baliBapak dosen lan para mahasiswa mahasiswi sami sane baktinin titiang,,,,,
                Angayubagia uningayang titiang majeng ring Ida Sang Hyang widhi wasa duaning mejanten sangkaning asung kerta wara nugraha ida, mawinan titiang prasida nglaksanayang pidato pawiwahan puniki,  antuk punika ngiring cakupan tangane make kalih ngojaran pangastungkara panganjali
Om Swastiastu
                Gargita dahat manah titiang santukan bapak dosen lan para mahasiswa mahasiswi sami arsa ledang nagingin pangaptin titiang, prasida ngrauhin sekadi mangkin,  saha muat bebaktan sane rahat-rahat pisan. Mantuk ring kaledangan idedane, titiang sekulawarga wantah prasida ngaturang rasa suksmaning manah . bebaktan ida dane tunas titiang, sung-sung suwun titiang pasuecan idadane sinamian. Ampurayang indik kekaonan genah miwah tata bahasa panyanggran titiang, riantuk tambet titiange kalintang. Sampun mejanten titiang nenten pacang prasida ngwalesin pasuecan ida dane, dumogi Ida Sanghyang Widhi Wasa pacang arsa mapaice pangwalesnyane manut swadharma miwah yasa kertin druene suang-suang.
Bapak dosen lan para mahasiswa mahasiswi sami sane baktinin titiang,,,,,
                Wantah kadi asapunike titiang prasida nagingin panyembraname puniki , dumogi wenten pikenoh nyane. Malih apisan titiang matur suksma, taler nunas pet prade wenten iwang antuk titiang nitenin panyanggrane puniki, sane mangkin ledang idadane masandekan, jumujung  ring genah bogane sane sampun kacumawisan. Malih ajebos yening sampun wusan anyita rasa bhoga, durusang ngambil acara bebas. Pinaka pemuput atur lugrayang titiang ngojarang parama santih,,,
Om Santih Santih Santih Om

2 comments:

 1. Om Swastiastu

  becik niki blognyane parindikan bahasa Bali, dumogi ring galah sane jagi rawuh prasida kaposting parindikan dharma wacana sane ngangge bahasa Bali, suksma lan salam rahayu

  ReplyDelete
  Replies
  1. suksma nggih, niki wantah silih sinunggil paplajahan basa bali, titiang kari mlajah niki, yening wenten iwang ngiring sareng-sareng tureksa, lan masukan utawi saran anggen tyang mecikan malih blogg niki, Om Ajeg Bali

   Delete

Entri Populer