Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Wednesday, 1 May 2013

Ane Dadi Orahang, Apang Cening NawangPARI BASA BALI
APANG CENING NAWANG

                    Saluir ane madan utawi ane dadi orahang :
1.    Panak jaran madan bebedag.
2.    Panak meng madan tai.
3.    Panak bojog madan apa.
4.    Panak kambing madan wiwi.
5.    Panak siap madan pitik.
6.    Panak sampi madan godel.
7.    Panak bebek madan memeri.
8.    Panak bikul madan nyingnying.
9.    Panak bangkung madan kucit.
10. Panak kakul madan pici-pici.
11. Panak penyu madan tukik.
12. Panak cicing madan kuluk.
13. lindung madan kodes.

                    Ane dadi orahang :
1.    Ane dadi orahang ngutgut : cicing, lelipan, legu, miwah ane lianan.
2.    Ane dadi orahang nyotot : lelipi, siap, kedis.
3.    Ane dadi orahang noltol : siap, kedis, miwah ane lianan.
4.    Ane dadi orahang matik : lele.
5.    Ane dadi orahang ngapit : yuyu, udang.
6.    Ane dadi orahang ngaper : jaran.
7.    Ane dadi orahang ngajet : sampi, kebo, misa.
8.    Ane dadi orahang nyengkot : sampi, kebo, misa, kambing.
9.    Ane dadi orahang ngambis : sampi, kebo, misa, celeng.
10. Ane dadi orahang ngrambit : bangkung.
11. Ane dadi orahang ngilit : lelipi, ebun.
12. Ane dadi orahang angus : nasi, jangan, miwah ane lianan.
13. Ane dadi orahang pasil : nasi, jaje, miwah ane lenan.
14. Ane dadi orahang sepet : nyambu, sotong, buah kem, biu, miwah ane lenanan ane pusuh.
15. Ane dadi orahang ocel : gigi.
16. Ane dadi orahang malegled: tenges, peceh.
17. Ane dadi orahang ngetel ; paas, yeh, toya.
18. Ane dadi orahang keta : munyi (raos andet-andet ).
19. Ane dadi orahang bega : munyi.
20. Ane dadi orahang pengeng : sirah,( duur, tendas ).
21. Ane dadi orahang ketus : gigi.
22. Ane dadi orahang tuju ; batis.
23. Ane dadi orahang jimbreg : kumis, bulun sipah (soroh bulu).
24. Ane dadi orahang lengar : duur.
25. Ane dadi orahang sepengot : bibih.
26. Ane dadi orahang sero : mata (penyingakan).
27. Ane dadi orahang bonar : mata (batun paningalane putih).
28. Ane dadi orahang jering : ebok.
29. Ane dadi orahang semutan : batis, lima.
30. Ane dadi orahang engging : ejit.
31. Ane dadi orahang pacut : ejit.
32. Ane dai orahang pengkos : batis.
33. Ane dadi orahang bubul : tlapakan lima, tlapakan batis.
34. Ane dadi orahang serak : munyi.
35. Ane dadi orahang pawah : gigi.
36. Ane dadi orahang nyarap : macan.
37. Ane dadi orahang pengah : juuk.
38. Ane dadi orahang celang : paningalan (mata).
39. Ane dadi orahang brumbun : siape ane aukud misi bulu barak, selem, putih.
40. Ane dadi orahang kenjir : ikut.

Sumber : Kasurat antuk Agung Putri Listiari (Gung Putri Listya) kaambil saking Pari Basa Bali Apang Cening Nawang ( Pande Ketut Kaca Winaya, S.Sp)

8 comments:

 1. ais.. nyak asane... sue ten wenten blog bali, mangkin sampun nindihang idep untuk kelestaian bahase baline.. sukses nggih....

  ReplyDelete
 2. astungkara bli,titiang merasa jengah, lan titiang nunas materi masih niki sareng sameton2 lan timpal2 titiange bli, mangda paplajahan basa bali jakti harus tetap di ajegkan di era globalisasi yg semakin canggih niki bli. titiang ngaturang suksma bli sampun nyingakin lan memberikan masukan

  ReplyDelete
 3. Panak kedis napi adane bli......?

  ReplyDelete
 4. Napi sane dadi orahang apaceck bli?

  ReplyDelete
 5. Suksema, kewale tiang nenten nepuk ane dadi orahang silut ...

  ReplyDelete
 6. Wenten pertanyaan anak sd kelas 3 . Ane dadi orahang sumambuh?
  Tolong pencerahannya. Tiang buntu suksma

  ReplyDelete
 7. Ampure niki tyang metaken anggen nyawab pr pianak tyange.
  Bungan timbul sane anggen nudus legu madan...?
  Suksma

  ReplyDelete
 8. Ampure niki tyang metaken anggen nyawab pr pianak tyange.
  Bungan timbul sane anggen nudus legu madan...?
  Suksma

  ReplyDelete

Entri Populer