Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Friday, 3 July 2015

PANGENTER ACARA STT WIRA YOWANA PUTRA BR. KELIKI, DS. KELIKI, TEGALLALANGParikrama nyangra wanti warsa Seka Truna Wira Yowana Putra Br. keliki, Desa Keliki, kaping 50 ring rahina Anggara Wage wuku ugu, tanggal 4 februari warsa 2014 jagi kakawitin.


Kaping ajeng mantuka Bapak Kepala Desa Keliki sane Kusumayang Titiang
Jero Bendesa Adat miwah Kelian Adat lan Dinas sane Wangiang Titiang
taler Para Manggala miwah Krama Seka Truna sinamian sane asihin Titiang

Angayubagia uningayang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning majanten sangkaning asung kerta wara nugrahan Ida, mawinan titiang miwah Ida dane prasida masadu ajeng tur ngangguhang kerahayuan sakadi mangkin.

Antuk punika, ngiring sinarengan nyakupang tangane makakalih antuk ngojarang pangastungkara panganjali:

“Om Swastiastu”


Gargita dahat manah titiang, santukan Ida dane arsa ledang nagingin pangaptin titiange, prasida ngerauhin sekadi mangkin ring acara puniki, Pinaka panyembrama, pacang kaunggahang sasolahan “Sekar Sandat”. Para Pragina miwah panabuh inggih durusang!

……………Sasolahan Sekar sandat……………

Para Atiti miwah Uleman Sinamian sane Baktinin Titiang
Santukan pamungkah acarane sampun kamargiang, sane mangkin nglantur ring acara atur piuning saking manggala karya. Dane Pamucuk Karya inggih punika Kelian Seka Truna Br. Keliki, inggih durusang!

……....Atur Piuning Manggala Karya……........

Para Atiti miwah Uleman sane Baktinin Titiang
Acara selanturnyane marupa Sambrama Wecana saking Bapak Kades Desa Keliki. Antuk punika Bapak kades inggih durusang!.

…….......Sambrama Wecana Bapak Kades ……………

ainggih punika wawu sembrama wacana saking bapak kades, sane mangkin acara kaping untat marupa panglila cita utawi hiburan marupa sasolahan Arja Lanang saking “Seka Arja Akah Canging”. sinambi nyantos, inggih durusang unggahang boga samatra sane sampun kacumawis.

Ida-dane sareng sami sane wangiang titiang. riantukan sanghyang surya sampun tajeg ring ambara, punika makacihna acara puniki sampun nepi. Rauh iriki titiang prasida ngenterang acarane puniki. Maka kirang langkung atur Titiang, lugrayang Titiang nglungsur gung rena pangampura. Pinaka panguntat acara, titiang ngaturang parama santhi.
Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.

Olih: I Wayan Mardiana (Jon)

No comments:

Post a Comment

Entri Populer