Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Monday, 3 December 2012

Aksara wresastraAKSARA WRESASTRA
                Aksara baline sane lumrah kaajahin alit-alite saking Sd rauh saking SLTA miwah perguruan tinggi, akeh nyane 18, sane ketah kebaos abjad aksara bali, aksara punika sujatine ketah kebaos aksara wresastra.
Sane ngranjing ring sorohang aksara wresastra inggih punika:
Ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa,wa,la,ma,ga,ba,nga,pa,ja,ya,nya.
hÀ, nÂ,cÇ,rÉ,kÐ,dÑ,tÓ,suæ,wÙ,lÞ,mß,gá,bã,\å,pæ,jé,yê,zñ¾¾¾¾¾¾¾,

conto: I Meme mablanja ka peken
            hiememmbÞzékp)k)n/,

kaketus saking: buku ngiring nulis bali,

No comments:

Post a Comment

Entri Populer