Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Monday, 3 December 2012

Lagu Pop BALI Bungan Sandat


Lagu bungan sandat, sane seneng matembang bali,  lagu pop bali Bungan Sandat puniki becik pisan, sane kaketus saking: Wacana Basa Bali, dumogi maguna. Yening wenten medue lagu pop bali sane lianan, dados genahang ring kotak komentar.


LAGU POP BALI BUNGAN SANDAT

Yen gumanti bajang
Tan bina ya pucuk nedeng kembang
Di siba ya layu
Tan ada ngerunguang ngemasin mekutang
Becik melaksana...
Eda gumanti dadi kembang bintang
Mentik di rurunge,
Makejang mangempok raris kaentungan.
To ibungan sandat...
Salayu layu layune miik
To ya nyandang tulad
Sauripe melaksana becik
Para truna truni,
Mangda saling asah-asih asuh
Manyama beraya
Pakukuhin rahayu kapanggih


No comments:

Post a Comment

Entri Populer